موفقیت بخش نظارتی بیمه ایران در کشف تخلف 4ر1 میلیارد تومانی و بازداشت متهمبه گزارش شنبه شب روابط عمومی بیمه ایران، هماهنگی صورت گرفته با پلیس آگاهی امکان بازداشت متهم فراهم شد و پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها در خصوص مبلغ تخلف، غیرواقعی است.
این گزارش افزود، بدیهی است موضوع تا حصول نتیجه و استیفای حقوق شرکت و مجازات عوامل تخلف، پیگیری و نتیجه از طریق روابط عمومی شرکت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
شبس*1613*انتشار دهنده: عبدالله غفاریانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید