دفع اصولی روزانه 300 تن پسماند اراک مطالبه جدی مردم از مسئولان استبه گزارش ایرنا، عزیز فیلی روز یکشنبه در کارگروه مدیریت پسماند استان مرکزی افزود: راهبری علمی و مهار ضریب خطر پسماندهای عفونی و بیمارستانی مسئله مهمی است که در این زمینه هماهنگی بین دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اراکباید تنگاتنگ و اثربخش باشد.
وی ادامه داد: پسماندهای عفونی به دلیل آلودگی های میکروبی متعدد در رده مواد زاید خطرآفرین تقسیم بندی می شوند که غفلت از آنان به شدت در محیط زیست آسیب زا است و ضمن پراکندگی عوامل بیماری زا در سطح گسترده می تواند باعث آلودگی منابع پایه آب و خاک شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بیان کرد: در برخی از مراکز درمانی استان به خصوص مطب ها و درمانگاه های محلی، سیستم بی خطر سازی پسماندهای عفونی(اتوکلاو) به صورت مستمر فعال نیست و برخی نقاط نیز این مواد زاید آلوده و عفونی پس از حمل به محل دفن با پسماندهای عادی مخلوط می شود که هر دو صورت برای سلامت انسانی و محیط خطرآفرین است.
فیلی خاطرنشان کرد: دفع و جمع آوری پسماندهای عادی در همه شهرستان های استان به غیر از کمیجان، خنداب و آشتیان و شهر شهباز به صورت اصولی است که تنها باید در این شهرستان ها اصلاحات لازم را انجام شود.
وی افزود: فرهنگ سازی در خصوص تفکیک پسماند از مبدا یکی از سرفصل های مهم در همراهی مردم برای موفقیت مدیریت نوین پسماند است و در استان به صورت جدی باید به آن پرداخته شود.
تشکیل کمیته تخصصی برای بازدید و ارزیابی فعالیت محل های جمع آوری پسماند در اراک، خمین و ساوه و همچنین چگونگی جمع آوری و بی خطرسازی پسماندهای عمومی مهمترین مصوبه این نشست بود.
استان مرکزی در قلب ایران با 12 شهرستان، یک هزار و 440 نفر جمعیت دارد.
روزانه 900 تن پسماند عادی در نقاط شهری و روستایی و یکصد تن نیز پسماند صنعتی و عفونی در نقاط مختلف استان مرکزی تولید می شود.
3017/ 6013/خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید