افسردگی عامل اصلی خودکشی در کشوردکتر محمدرضا غنا زاده روز سه شنبه در همایش پیشگیری از رفتار خودکشی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به عوامل خطر پذیر خودکشی اعم از ترک تحصیل، طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی و بیماری های روانی در جامعه اظهارداشت: همه باید تلاش کنیم تا با بکارگیری سازوکارهای مناسب افسردگی را در جامعه پایین بیاوریم که با انجام آن به طور قطع آمار خودکشی کاهش خواهد یافت.
وی افزود: برای جلوگیری از روند روبه رشد خودکشی در جامعه یک عزم ملی می طلبد و همه دستگاهها باید کمک کنند تا بتوانیم این آمار را در جامعه بکاهیم.
وی بیان داشت: ما نباید تنها به آموزش مهارت زندگی بسنده کنیم بلکه اگر بخواهیم در جلوگیری از آمار خودکشی موفق باشیم باید اول از آموزش و پرورش آغاز کنیم و از سویی دیگر عوامل خطر پذیر خودکشی را جدی بگیریم.
غنازاده گفت: در جامعه باورهایی وجود دارد که با تقویت این باورها که ریشه در اعتقادات و خانواده ها دارند می تواند در کنترل خودکشی نقشی اساسی ایفا کند.
وی اضافه کرد: هر چند آمار دقیق خودکشی در کشور و بابل ارائه نمی شود چون بسیاری از خانواده ها حاضر نیستند که قربانیان خودکشی در بیمارستان ها به همین نام ثبت شوند ولذا با عناوین تصادف و غیره سعی دارند که جامعه را از خودکشی اعضای خانواده خود پنهان کنند.
وی بیان کرد: با وجود این براساس آمار رسمی اعلام شده در سال 95 از هر 100 هزار نفر جمعیت کشوربه طور میانگین 111 نفر اقدام به خودکشی می کنند که حدود 3 نفر منجر به فوت می شود.
خبرنگار: زینب حبیب پور گودرزی**انتشار دهنده: محسن حسن نیا
7328/1899انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید