ارکان هیات مدیره اتاق بازرگانی اراک مشخص شدبه گزارش ایرنا، در این انتخابات منوچهر توسطی به عنوان رئیس، حمید رضا مهدی نیا نایب رئیس اول، حامد امینی به عنوان نایب رئیس دوم، مجید ایزدی خزانه دار و حیدر پیمان فر به عنوان منشی انتخاب شدند.
اعضای منتخب میان دوره ای ششمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اراک تا اسفند ماه سال 97 فعالیت می کنند.
انتخابات ششمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اسفندماه سال 93 برگزار شده بود.
اتاق بازرگانی اراک در سال 1309 به عنوان اتاق تجارت تشکیل شد و در سال 1375 با توجه به تبصره یک ماده چهار قانون تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، فعالیت خود را از سر گرفت.
1955/6013/خبرنگار:مهدی عظیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید